MENU

PRIVACY POLICY

Uw PRIVACY is belangrijk voor ons!

Wij vinden uw privacy en uw data belangrijk, daarom zorgen wij ervoor dat deze onder de grootst mogelijke zorg beschermd en behandeld worden.

Op 25 mei 2018 zal de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU in alle lidstaten van kracht worden. Om te voldoen aan de eisen van deze wet en om ervoor te zorgen dat we u het best kunnen blijven ondersteunen, wordt hier verder uitgelegd over het hoe en wat op het gebied van onze diensten maar voornamelijk de websites van zowel ons als onze relatie`s.

Websitegebruikers:

We kunnen een beperkte hoeveelheid gegevens over onze websitegebruikers verzamelen, die we gebruiken om ons te helpen uw ervaring met onze website te verbeteren en onze diensten te beheren. Hieronder valt informatie over de wijze waarop u onze website gebruikt, de frequentie waarmee u onze website bezoekt en de momenten waarop onze website het populairst is.

Wat zijn cookies en hoe gebruiken wij deze?

Een “cookie” is een stukje code dat wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Cookies kunnen worden gebruikt door bijna alle websites en kunnen niet schadelijk zijn voor uw systeem. We kunnen cookies gebruiken om uw activiteit te volgen om u de best mogelijke ervaring te kunnen bieden wanneer u onze website en/of de websites van relatie`s bezoekt. We kunnen de informatie van cookies gebruiken om ervoor te zorgen dat we u bij uw volgende bezoek opties laten zien die op uw behoeften zijn afgestemd. We kunnen cookies tevens gebruiken om verkeer naar onze website te analyseren en voor advertentiedoeleinden.

Persoonsgegevens die we via onze website verzamelen

Wanneer u onze website en/of van onze relatie`s bezoekt of een mail van ons leest of aanklikt is het mogelijk dat we, waar gepast en in overeenstemming met lokale wetgeving en voorschriften, bepaalde gegevens automatisch verzamelen, of dat we deze verzamelen omdat u ons deze verstrekt.

Wanneer u onze website en/of van onze relatie`s bezoekt, is er bepaalde informatie die we mogelijk automatisch verzamelen, of u nu besluit van onze diensten gebruik te maken of niet. Hieronder vallen uw IP-adres, de datum en tijden waarop alsmede de frequentie waarmee u de website bezoekt en de wijze waarop u door de inhoud van de website bladert. We zullen ook gegevens van u verzamelen wanneer u via de website contact met ons opneemt, bijvoorbeeld door de eventuele aanwezige chatfunctie te gebruiken.

We kunnen uw gegevens automatisch verzamelen via cookies, in overeenstemming met de cookie-instellingen in uw browser. Het is mogelijk dat we uw gegevens over uw gebruik van onze website en/of van onze relatie`s gebruiken om andere aspecten van onze communicatie met en diensten aan u te verbeteren.

Indien u wilt controleren welk type cookies u accepteert, dan kunt u dit doorgaans doen in uw browserinstellingen.

Hoe u cookies kunt verwijderen

Indien u geen cookies wenst te ontvangen die niet strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de basisfuncties van onze website en/of de websites van onze relatie`s, dan kunt u cookies weigeren door uw browserinstellingen te wijzigen.

De meeste webbrowsers zullen cookies accepteren, maar als u liever heeft dat we op deze wijze geen gegevens van u verzamelen, kunt u er in de privacyinstellingen van uw browser voor kiezen om alle cookies te accepteren, enkele cookies te accepteren of alle cookies te weigeren. Het afwijzen van alle cookies betekent echter dat het mogelijk is dat u niet van alle functies van onze website kunt profiteren. Elke browser is anders, dus bekijk het “Helpmenu” van uw browser om te zien hoe u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen.

Voor algemene informatie over cookies, inclusief over het uitschakelen ervan, kunt u aboutcookies.org bekijken. Hier vindt u ook details over het van uw computer verwijderen van cookies.

Relatie gegevens:

De hoeveelheid gegevens die we over relatie`s verzamelen is in feite zeer beperkt. Over het algemeen hebben we alleen uw contactgegevens nodig, of de gegevens van individuele contactpersonen binnen uw organisatie (zoals hun namen, telefoonnummers en e-mailadressen) om ervoor te zorgen dat onze relatie soepel verloopt. We bewaren tevens informatie over u met betrekking tot uw online interactie. Het is mogelijk dat we tevens aanvullende informatie opslaan die iemand binnen uw organisatie met ons gedeeld heeft. In bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer u contact heeft met ons, kunnen telefoongesprekken met u worden opgenomen, afhankelijk van geldende lokale wetten en voorschriften. Mochten we om wat voor reden dan ook meer persoonsgegevens van u nodig hebben, dan zullen we u dit laten weten.

leveranciers gegevens:

We verzamelen niet veel gegevens over Leveranciers – we moeten er simpelweg voor zorgen dat onze relatie soepel verloopt. We zullen de details van onze contacten binnen uw organisatie verzamelen, zoals namen, telefoonnummers en e-mailadressen. We verzamelen tevens bankgegevens, zodat we u kunnen betalen. Het is mogelijk dat we tevens aanvullende informatie opslaan die iemand binnen uw organisatie met ons gedeeld heeft. In bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer u contact heeft met ons, kunnen telefoongesprekken met u opgenomen worden, afhankelijk van geldende lokale wetten en voorschriften.

Met wie kunnen wij uw gegevens delen?

Waar gepast en in overeenstemming met lokale wetgeving en voorschriften is het mogelijk dat we uw persoonsgegevens, op verschillende manieren en verschillende gronden, delen met de volgende categorieën personen:

Derden zoals dienstverleners die functies in onze opdracht uitvoeren (waaronder externe consultants, zakenpartners en professionele adviseurs als advocaten, auditors, technische ondersteuningsfuncties)

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

We doen onze uiterste best om alle redelijke en gepaste stappen te nemen om de persoonlijke informatie die we in ons bezit hebben te beschermen tegen misbruik, verlies of ongeautoriseerde toegang. Dit doen we middels een aantal gepaste technische en organisatorische maatregelen. Hieronder vallen tevens maatregelen om met verdenkingen van data-inbreuk om te gaan.

Indien u misbruik of verlies van of ongeautoriseerde toegang tot uw persoonlijke informatie vermoedt, laat dit ons dan onmiddellijk weten.

Hoelang kunnen wij uw gegevens bewaren?

We zullen uw persoonsgegevens uit onze systemen verwijderen indien we twee jaar lang geen betekenisvol contact met u (of, waar van toepassing, met het bedrijf waarvoor of waarmee u werkt) hadden (of een langere periode indien we in goed vertrouwen geloven dat de wet of relevante toezichthouders van ons verlangt dat we uw gegevens bewaren). Na deze periode is het waarschijnlijk dat uw gegevens niet langer relevant zijn voor de doeleinden waarvoor deze werden verzameld.

Wanneer we verwijzen naar “betekenisvol contact” bedoelen we, bijvoorbeeld, communicatie tussen ons (ofwel verbaal, ofwel schriftelijk), of situaties waarin u actief deelneemt aan onze online diensten.

We zullen het ook als betekenisvol contact beschouwen indien u met ons communiceert over mogelijke zaken, zij het verbaal of schriftelijk, of wanneer u doorklikt vanuit een van onze marketingberichten. Ontvangst of het openen of lezen van een mail, of een ander digitaal bericht van ons geldt niet als betekenisvol contact – daarvan is uitsluitend sprake als u doorklikt of direct reageert.

Hoe kunt u uw gegevens laten verwijderen?

Een van de belangrijkste doelen van de AVG is het beschermen en verhelderen van de rechten van EU-burgers en individuen in de EU met betrekking tot gegevensbescherming. Dit betekent dat u verschillende rechten met betrekking tot uw gegevens behoudt, zelfs nadat u deze aan ons gegeven heeft. Deze worden in onderstaande in meer detail beschreven.

Neem om deze rechten te bespreken contact met ons op. We zullen proberen uw verzoek onverwijld af te handelen, in ieder geval binnen een maand (onderhevig aan enige verlenging waartoe we wettelijk gerechtigd zijn). Bedenk dat we mogelijk een verslag van onze communicatie met u bewaren om ons te helpen mogelijke problemen die u opwerpt op te lossen.

Indien uw bezwaar betrekking heeft op directe marketing, moeten we op uw bezwaar reageren door het stopzetten van deze activiteit.

Recht op het intrekken van toestemming: Wanneer we uw toestemming hebben verkregen om uw persoonsgegevens te verwerken voor bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld voor onze marketingactiviteiten of automatische profilering), dan kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken, waarop we de activiteit waarvoor uw toestemming gegeven had zullen stopzetten, tenzij we van mening zijn dat er een alternatieve grond is om een voortzetting van de verwerking van uw gegevens te rechtvaardigen voor dit doel. In dat geval zullen we u over deze voorwaarde informeren.

Indien u een van deze rechten wilt uitoefenen, of uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens wilt intrekken (in het geval dat toestemming onze wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens is) kunt u hier contact met ons kunt opnemen. Bedenk dat we mogelijk een verslag van onze communicatie met u bewaren om ons te helpen mogelijke problemen die u opwerpt op te lossen.

Het is belangrijk dat de persoonlijke informatie die we over u hebben accuraat en actueel is. Houdt u ons daarom alstublieft op de hoogte indien uw persoonlijke informatie in de periode dat wij uw informatie bewaren wijzigt.

Het is belangrijk u erop te wijzen dat het mogelijk is dat we dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Bezoek deze pagina nog eens als u op de hoogte wilt blijven: mogelijke veranderingen posten we hier.