DISCLAIMER

  Algemeen
  Admiraal.IT draagt kwaliteit hoog in het vaandel. Daarom besteden wij alle mogelijke zorg aan actuele, correcte en betrouwbare informatie op onze websites en op die van onze relaties. Ook spannen wij ons in voor een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van onze websites en die van onze relaties en de elektronische diensten die wij aanbieden.


  websites

  Aan de informatie op onze websites en die van onze relaties kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie op onze websites en die van onze relaties, en/of schade door storingen. Dit geldt ook voor andere door ons elektronisch aangeboden diensten.
  Daarnaast aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites die niet door Admiraal.IT worden onderhouden.
  Bijvoorbeeld websites waar Admiraal.IT naar toe linkt, of websites die verwijzen naar onze websites.


  Informatie

  Admiraal.IT behoudt zich het recht voor om de informatie op onze websites en die van onze relaties te wijzigen.


  Voorwaarden

  Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten en toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan, op publiekelijk toegankelijke plaatsen, mag uitsluitend met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van admiraal.it.